Club Adventure Jeugdvakanties

Vakantiedata zomer 2011

 • Noord BO
 • Noord VO
 •  
 • Midden BO
 • Midden VO
 •  
 • Zuid BO
 • Zuid VO
 •  
 • (BO = Basisonderwijs
 • 23.07.2011 – 04.09.2011
 • 16.07.2011 – 04.09.2011
 •  
 • 02.07.2011 – 14.08.2011
 • 02.07.2011 – 21.08.2011
 •  
 • 09.07.2011 – 21.08.2011
 • 09.07.2011 – 28.08.2011
 •  
 • / VO = Voortgezet onderwijs)

Begeleiding
Begeleider Wintersport Survival Ardennen
Foto impressie....

Begeleiding

Een kinderkamp kan niet zonder enthousiaste begeleiding die de kinderen sturing geven gedurende een vakantieweek. Niet iedereen is geschikt om als begeleider bij een kinderkamp aan de slag te gaan. Je zult namelijk een aantal goede eigenschappen moeten hebben, zoals affiniteit met kinderen, sociaal, verantwoordelijkheidsgevoel, geduldig etc.

Een professionele organisatie van kinderkampen zal uitvoerig aandacht besteden aan de werving- en selectieprocedure van begeleiders. Denk hierbij aan intakegesprekken waarbij gekeken wordt of iemand geschikt is om als begeleider van een kinderkamp mee te gaan.
Daarnaast kunnen organisatiegebonden trainingen bijdragen aan de kwaliteit van de begeleiders van een kinderkamp. Gedurende een training wordt dieper ingegaan op belangrijke aandachtspunten en worden de begeleiders getraind in de werkzaamheden die zij uit gaan voeren.

Belangrijk is om te weten waaruit een team van begeleiders van een kinderkamp bestaat. Een ideale mix bestaat uit specialisten uit het beroepsleven tot aan begeleiders met een pedagogische achtergrond.
En hoeveel begeleiders zijn er aanwezig gedurende een vakantieweek? Om de kinderen voldoende persoonlijke aandacht te kunnen geven wordt er ongeveer uitgegaan van een verhouding 1:5. Voor iedere 5 deelnemers is er één begeleider aanwezig tijdens een kinderkamp.

Van de begeleiders van een kinderkamp mag worden verwacht dat zij zich houden aan binnen de organisatie gestelde (gedrags)regels, voorschriften en procedures omtrent orde, veiligheid en gezondheid.

Er zijn organisaties die de begeleiders van een kinderkamp verplichten om een verklaring omtrent het gedrag (bewijs van goed gedrag) te overhandigen.

Meer info:
- Survivalkampen
- Jeugdvakanties
- Zomerkampen
- Vakantiekampen
- Ponykampen
- Jeugdkampen